Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Reviews
4,5/5 (6011 Google reviews)
Reserveren
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België:

Magritte Museum: de grootste verzameling ter wereld van de gevierde Belgische surrealist.

Fin-de-Siècle Museum: Ensor, Khnopff, Spilliaert, en de sfeer van Brussel rond 1900.

Old Masters Museum: Bruegel, Rubens, Jordaens, Hals, David, en de grootste meesterwerken van de 15e tot de 18e eeuw.

Modern Museum (curators' choice): een selectie van de must-sees uit de 20e en 21e eeuw.
 • Trein: Centraal station • Metro: Lijnen 1-5 (halte Park of Centraal Station) • Tram: Lijnen 92 - 94 (halte Royale) • Bus: Lijnen 27 - 38 - 71 - 95 (halte Royale) & Lijnen 29 - 63 - 65 - 66 • Parkings: Albertine (Rue des Sols & Place de la Justice) - Parking 2 Portes (Rue de Namur & Boulevard de Waterloo) - Parking Poelaert (Place Poelaert).
 • 1,5 Parc/Park
 • 92,93 Royale
 • Uurrooster

  10/02/2022 - 30/07/2023: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Normal: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Twee tentoonstellingszalen contextualiseren twee brandende thema's voor musea in de hele wereld: door een wetenschappelijk licht te werpen op enerzijds de vragen rond kolonialisme en diversiteit en anderzijds op de problematiek van de restitutie van cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd, willen de Koninklijke Musea een laboratorium voor reflectie zijn dat ons in staat stelt deel te nemen aan de constructie van het museum van morgen, door de nadruk te leggen op wat wetenschappelijk onderzoek, de fundamentele opdracht van het museum, kan bijdragen aan het hedendaagse debat. GEROOFDE KUNSTWERKEN: HOE MOET HET VERDER MET DE TERUGGAVE VAN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG GEROOFDE CULTUURGOEDEREN? De kwestie van de teruggave is niet nieuw en is in feite breder dan het meest in het oog springende geval, dat van de plunderingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens het Derde Rijk zijn gepleegd. De oude meesters en moderne schilders die in één zaal zijn samengebracht, getuigen van de complexiteit en de voortdurende relevantie van het vraagstuk, zo'n 76 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er is maar één manier om werken van twijfelachtige herkomst te identificeren, en dat is hun herkomst te onderzoeken. Te weten komen in welke handen een werk heeft gecirculeerd vanaf het moment dat het het atelier verliet tot op heden is een essentiële maar moeizame taak, die ook vandaag nog veel vragen oproept. Het zeer specifieke geval van het hier gepresenteerde schilderij van Lovis Corinth laat zien hoe complex het restitutieproces is. Bestaan hierover internationale afspraken? Waren de plunderingen georganiseerd? Speelde de kunsthandel hierin een rol? Waar staan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België vandaag? Dit zijn enkele van de vragen die we in deze thematische zalen proberen te beantwoorden. Old Masters Museum - zaal 51 WAAROM DE TITEL VAN EEN MEESTERWERK VAN RUBENS HERZIEN? Titels van kunstwerken worden in musea over de hele wereld in vraag gesteld: de verantwoordelijkheid van musea om inclusief en niet-discriminerend te zijn, is na sociale bewegingen zoals #metoo of #BlackLivesMatter alleen maar groter geworden. Het Rubens-werk in deze zaal, dat na 2007 voor de tweede keer een andere naam heeft gekregen, is een typisch voorbeeld van hoe een titel het publiek kan herinneren aan een pijnlijke koloniale ervaring. De Koninklijke Musea valideren de reacties van het publiek en willen zich inzetten voor een beleid van inclusie, gebaseerd op historische feiten en contexten, en zo bijdragen tot een wetenschappelijk onderbouwd debat. Waarom staat de titel van een meesterwerk van Rubens nu meer dan ooit ter discussie? Waarom had deze olieverfschets oorspronkelijk geen titel en wat was zijn functie in het Rubensatelier? Wat waren de oorspronkelijke bedoelingen van Rubens en welke plaats hadden mensen uit Afrika in zijn denken en werken? Allemaal vragen waarrond we graag een constructieve dialoog op gang willen brengen. Old Masters Museum - zaal 60

 • Uurrooster

  01/04/2022 - 07/08/2022: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Normal: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Haar dichte, complexe en ambitieus geschaalde werken doen denken aan de rigoureuze verkenning van abstractie en de uitvoering van een mathematisch creatieproces, spelend met de ambiguïteit die ontstaat door het delicate evenwicht tussen structuur en chaos. Kleur is een centraal thema in het werk van Goel, die ernaar verwijst als 'licht, materiaal en oppervlak'. De kunstenares maakt haar eigen pigmenten uit verschillende materialen (glas, beton, mica, grafiet, bladeren, enz.), die meestal afkomstig zijn van sloopplaatsen in New Delhi. Zo beschrijft zij haar benadering in een reflectie over stedelijke mutaties, via een esthetiek die doet denken aan de modernistische experimenten waarmee de Belgische kunstscène nauw verbonden is, of het nu gaat om Joseph Albers voor de kleur, of Agnès Martin voor het serialisme. Controle en intuïtie, strengheid en vrijheid, structuur en chaos ontmoeten elkaar in een creatief universum dat geheel eigen is en dat nauw verbonden is met de tegenstellingen tussen lichaam en geest, wetenschap en spiritualiteit. De selectie die dit voorjaar in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België wordt tentoongesteld, getuigt van de belangstelling van de kunstenaar voor kleur en materialiteit, zonder het stedelijke landschap te vergeten, en omvat grote doeken die dateren van 2014 tot vandaag, evenals een twintigtal aquarellen uit de reeks 'Botanische studies', die tijdens de periode van opsluiting zijn ontstaan.

 • Uurrooster

  01/04/2022 - 07/08/2022: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Article 27: 1,25 €

De kunstenaar behandelt thema's als chaos, vernietiging en dictatuur, waarbij hij zijn politieke discours in een sluier van poëzie hult dankzij een geheel eigen beeldtaal, zowel fel als delicaat. Omar Ba leeft en werkt tussen Dakar, Genève, Brussel, Parijs en New York. Verdeeld over verschillende continenten ontwikkelt hij zo een mentaliteit die het resultaat is van een permanente hybridisering, ver van de stereotypen die verbonden zijn aan zijn Afrikaanse wortels. Deze hybriditeit is ook terug te vinden in zijn schilderijen waar organische toetsen en flamboyante kleuren zich vermengen, door zijn gebruik van verschillende vormen, technieken en texturen (acryl, gouache, potlood en zelfs typex). Ba schildert op een zwarte achtergrond (op golfkarton of canvas), waardoor hij de toeschouwer vraagt zich letterlijk en figuurlijk aan de duisternis aan te passen. Een vijftiental doeken op groot formaat, die speciaal voor de tentoonstelling werden gemaakt, zullen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België aan het publiek worden voorgesteld. Zijn iconografie, die zowel politiek als sociaal geëngageerd is, maar ook doordrongen van een persoonlijke mythologie, roept historische en tijdloze vragen op, terwijl ze een resoluut hedendaagse artistieke boodschap uitstraalt, die te vinden is bij kunstenaars die dicht bij het surrealisme en het symbolisme staan. Omar Ba stelt met zijn penseel de chaos van de wereld aan de kaak.

 • Uurrooster

  28/04/2022 - 07/08/2022: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Article 27: 1,25 €

Christian Dotremont (1922-1979), een vooraanstaande naoorlogse Belgische kunstenaar en medeoprichter van de CoBrA-beweging, is een van de eersten die met schriftuur plastische kunst maakt. Zijn ‘logogrammen’, of visuele gedichten ontstaan spontaan uit het meanderende penseel en vormen iets nieuws in de kunst. De woorden die hij impulsief op papier zet, zoeken een eigenzinnig tracé dat resulteert in expressieve composities. Schrijven en schilderen vloeien in elkaar over en openen de weg naar eindeloze experimenten. De tentoonstelling belicht de grote verscheidenheid van Dotremonts logogrammen aan de hand van meer dan 120 werken op papier, foto's, films en archiefstukken die voor het eerst aan het publiek worden voorgesteld. Reis mee in het kielzog van de kunstenaar en ontdek zijn slingerende sluipwegen. Naast de logogrammen omvat de tentoonstelling ook een selectie ‘woord-tekeningen’ en ‘vierhandige werken’ gecreëerd met o.a. Pierre Alechinsky, Asger Jorn, Serge Vandercam en Hugo Claus. Ook kunstenaars zoals Henri Michaux, René Guiette, Jean Raine, Jules Lismonde en Jacques Calonne interageren met het werk van Dotremont. De tentoonstelling kon rekenen op uitzonderlijke bruiklenen van de Koning Boudewijnstichting, via het Dotremontfonds. Ook Pierre Alechinsky droeg bij tot deze hommagetentoonstelling en gaf nooit eerder getoonde werken van Dotremont uit zijn persoonlijke collectie in bruikleen aan het museum.

 • Uurrooster

  28/04/2022 - 07/08/2022: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Normal: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Voor het eerst bieden de Koninklijke Musea een nooit eerder geziene benadering van Davids werk niet alleen door een combinatie van historische en hedendaagse inzichten, maar ook een wetenschappelijke benadering via de presentatie van de resultaten van een onderzoekscampagne met laboratoriumonderzoek. De driedelige tentoonstelling verleent het publiek een nieuwe kijk op Davids werk. Het eerste, wetenschappelijke deel toont de resultaten van het materiële en technische onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd op de "De moord op Marat" onder de titel "Face to Face", waarbij voor het eerst de onderliggende tekening van het meesterwerk is blootgelegd. Dit onderzoek door het Europees Centrum voor Archeometrie van de Universiteit van Luik, is gebaseerd op het gebruik van wetenschappelijke beeldvormingstechnieken en niet-invasieve fysisch-chemische analyses in situ. In een tweede, historisch luik ziet de bezoeker kopieën en ateliervarianten die bewaard zijn gebleven in Reims, Dijon, Parijs en Versailles, alsmede een versie uit een Franse privéverzameling. Een derde laatste en aanvullend deel omvat hedendaagse interpretaties van kunstenaars als Thomas Houseago, Gavin Turk, Jean-Luc Moerman, of een werk van Rachel Labastie, dat de focus van Marat naar Charlotte Corday verlegt, de afwezige protagonist in Davids voorstelling.