De vzw Attractions & Tourisme werd in 1982 opgericht in Namen door een handvol beheerders van toeristische attracties. Het doel was het stichten van een beroepsvereniging om een economische sector die zich begon te structureren, te verdedigen en te promoten.

De vereniging overschreed al gauw de kaap van 100 leden en vertegenwoordigt vandaag meer dan 200 ondernemingen die bijna 250 toeristische attracties en musea beheren in Wallonië en Brussel. Ze stelt het equivalent van 4 voltijdse banen tewerk en haar raad van beheer is samengesteld met beheerders uit de activiteitsector.

In Wallonië telt men meer dan 220 toeristische attracties en musea (publieke, vzw’s en privé) die jaarlijks meer dan 10 miljoen bezoekers verwelkomen en 3.000 mensen tewerkstellen.

In Brussel telt onze vereniging 25 toeristische attracties en musea (publieke, vzw’s en privé) die samen jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers verwelkomen en 1.500 mensen tewerk stellen.

Onze promotieacties

Onze vereniging geeft sinds 1987 de Gids van de Toeristische Attracties & Musea uit (nationale editie sinds 1992), in samenwerking met onze Vlaamse zustervereniging: Toeristische Attracties. Deze gids met de naam ‘365 ontdekkingsdagen’ was 25 jaar lang de belangrijkste gratis toeristische uitgave van het land. Tijdens deze periode werden er miljoenen exemplaren van gedrukt en er werd ook een website gecreëerd, www.365.be, die jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers krijgt. Verder werden nog applicaties voor smartphones in het leven geroepen.

In 2017 werd de toeristische promotie van het land verdeeld over de gewesten en de Gids 365.be kent voortaan en Waalse en een Brusselse uitgave.

In de loop der jaren hebben wij verschillende partnerschappen aangegaan die een grotere visibiliteit voor onze attracties & musea meebrengen. Dat was onder meer het geval met Edenred, L’Avenir, de NMBS… en andere partners en media.

Wij hebben bovendien nog meer communicatieacties gelanceerd zoals voor schoolgroepen, senioren en ondernemingsraden, meer bepaald in Frankrijk. Ieder jaar organiseren wij een Workshop 365 voor Belgische groepen, verenigingen en senioren.

Onze acties voor het verdedigen van de sector

Onze acties voor het verdedigen van de sector

Onze vereniging is ook een organisatie die de werkgevers van de toeristische sector vertegenwoordigt, zowel voor de vzw’s (PC 329) als voor de privéondernemingen (PC 333).

Dienaangaande beschikken wij over diverse mandaten in de paritaire comités, de opleidingsfondsen, de Maribel fondsen van deze twee paritaire commissies.

 

Wij volgen verder andere dossiers uit de sociale (APE, ACS), economische (financiële steun aan de musea/attracties) en toeristische actualiteit (Observatoires du Tourisme in Wallonië en Brussel…) om er onze activiteitsector te vertegenwoordigen en te verdedigen. Hiervoor beschikken wij onder meer over mandaten in het kader van Wallonie-Belgique Tourisme en Visit.brussels. Sinds 1 januari 2015 heeft onze vereniging een vestigingseenheid in Brussel die als taak heeft de Brusselse specificiteit in kaart te brengen.

Wij organiseren voor onze leden werkvergaderingen en een colloquium, en hebben ook ondersteunende initiatieven genomen voor een meertalig onthaal door het personeel van de attracties en musea.